Človek kot stroj ali neskončen vir potencialov?

Človek kot stroj ali neskončen vir potencialov?

PLACEBO STE VI, Joe Dispenza
Mnenje prispeva: Mirela Smajić

V knjigi Placebo ste vi Dispenza pojasni pomembnost uma na različnih primerih iz prakse in

znanstveno preverjenih učinkih placeba na možgane in telo. Spusti se v samo anatomijo
misli, da dojamemo, kako misli spreminjajo možgane in telo. V zgodbi o učinku placeba na
možgane je najbolj zanimivo opaziti, kako deluje začarani krog: vedno enake misli, vedno
enake odločitve, vedno enako vedenje, vedno enake izkušnje, vedno enaka čustva. Tako se
krog ustaljenih vzorcev nadaljuje, dokler ne začutimo, da želimo izstopiti iz kolesa
ponavljajočih se izkušenj.
Dispenza razlaga o kvantnem umu, ki nastane, ko prečkamo »reko sprememb« in se
povežemo s kvantnim poljem. Slednje je nevidno polje informacij. Je onkraj prostora in časa.
Od tam izvirajo vse snovne stvari, ustvarjene iz zavesti ter energije. Vse snovno v stvarstvu je
medsebojno povezano v tem polju.
Kvantni model, kvantno polje in kvantni um so izrazi, ki na novo opredelijo predstave o
preseganju lastnih omejitev. Le-te se kažejo skozi nezmožnost, da spremenimo svoje
ustaljene navade, ki nas peljejo vedno znova v enake izkušnje. Poudarja moč volje, ki mora
biti nad telesom, močnejša, zato da se odvadimo škodljivih navad in ustvarimo nove, ki so
usklajene z našimi potenciali.
Prečkanje reke spremembe od nas zahteva predvsem močno voljo, discipliniranost,
vztrajnost in potrpežljivost. Pri pri tem so prvi občutki vedno neprijetni. Nekaj se ne zdi prav.
Če se s tem strinjamo, nezavedno sprejemamo enake stare odločitve, ki peljejo do enakih
oblik vedenja … Proces od nas zahteva, da opustimo svoj znani, predvidljivi jaz – ta je
povezan z enakimi mislimi, odločitvami, oblikami vedenja in čustvi – ter stopimo v praznino
oz. neznano. Misli so jezik možganov, čustva so jezik telesa. Naše mišljenje in čutenje
ustvarja stanje duha. Stanje duha pa je odraz sodelovanja uma in telesa.
Usoda, spremembe zavesti in stres
Pri učinku placeba na telo Dispenza najprej pojasni, da nas epigenetika uči, da nam geni ne
narekujejo usode, in da lahko sprememba zavesti povzroči spremembe v telesu. Svojo
»gensko usodo« lahko dobesedno spremenimo, če vklopimo gene, ki jih hočemo, ter
izklopimo tiste, ki jih ne želimo.  
Navaja, da je stres tisti, ki povzroča epigenetske spremembe in telo vrže iz ravnovesja. Stres
se pojavlja v treh oblikah: fizični stres (travme), kemični stres (strupi) in čustveni stres (strah,
zaskrbljenost, preobremenjenost, in tako naprej) od česar postanemo zelo hitro odvisni.
Slednji je zelo nevaren, saj povzroča čustveno odvisnost.

Opozarja, da noben organizem v naravi ne prenese posledice dolgotrajnega stresa. Stresni
hormoni povzročajo, da celice v telesu postanejo sebične. Želijo nam omogočiti preživetje,
zato spodbujajo ego, da postane še bolj sebičen. Kadar smo v preživetvenem stanju, se
čutimo ločene od drugih. Takrat smo osredotočeni predvsem nase in na znanje, ki ga imamo
o preživetju v položaju, v katerem smo se znašli.
Meditacija kot mogočno orodje sprememb
Dispenza pojasni, kako kvantni model resničnosti pravi, da vse možnosti obstajajo v
sedanjem trenutku. Za dostop do neskončnega potenciala, ki čaka na nas v kvantnem polju,
moramo pozabiti na znano (telo, obraz, spol, raso, poklic in celo zamisel o tem, kaj morate
danes še postoriti), da bi lahko nekaj časa vztrajali v neznanem – kjer smo nihče oziroma nič,
in smo onkraj vpliva prostora ter časa. Postati moramo čista zavest (zgolj misel oziroma
zavedanje, da se zavedamo svoje navzočnosti v praznini zmožnosti), da bi se naši možgani
lahko »resetirali«.
Najbolj mogočno orodje pri prečkanju reke spremembe je meditacija. Prav skozi meditacijo,
ki nam pomaga, da urimo navzočnost v sedanjosti, imamo možnost dostopa do kvantnega
polja.
Ko smo v sedanjem trenutku, imamo dostop do drugih možnosti, ki že obstajajo v kvantnem
polju, ker nismo več povezani s »starim« umom in telesom. Ne enačimo se več z okoljem in
na nas ne vpliva več »stara« predvidljiva časovnica. Takrat, ko stara preteklost in prihodnost
izgineta, takrat postanemo čista zavest – sama misel. V tem trenutku lahko zares
spremenimo svoje telo, spremenimo svoje okolje, ustvarimo novo časovnico in zaživimo
svoje najvišje potenciale.
Moja izkušnja z Dispenzo: dovolila sem si razbliniti se in zgraditi novi um
Lani sem obiskala delavnico z Joejem Dispenzo. Delavnico je med premori spremljala glasba,
ki se je ob pričetku novega sklopa razvila v ples in praznovanje. Energije, ki smo jih prinesli s
seboj, so se izražale, pretakale in preobražale. Pri ustvarjanju pozitivnega vzdušja smo
sodelovali prav vsi, in v tem preživeli naslednja dva dneva v intenzivnem reprogramiranju
uma.
Na začetku delavnice sem zaznala del sebe, ki ga spreletava misel o tem, kako vse skupaj
deluje preveč »ameriško«. Za trenutek sem postala skeptična, a vendar so se te misli, ki so
posledica ustaljenih vzorcev razmišljanja, hitro razblinile. Bila sem osupla in presrečna, da
sem tam. Vesolje te vedno podpira in najde način, da te preseneti in nagradi, če imaš dovolj
poguma, da slediš svojim sanjam. Vse bolj sem se povezala z novimi mislimi, jasnostjo in
vizijo.
Nova izkušnja ustvarja nove občutke, novi občutki pa ustvarjajo nove misli. Novi um bo
ustvarjal in mislil nove misli, misli o zdravju, sreči, notranjem miru, ljubezni … po čemerkoli
naša duše hrepeni. V nekem trenutku sem se v neskončnosti kvantnega polja, kjer so vse
različice možnih »usod«, razblinila tudi jaz.

Nevroznanost je področje raziskovanja, ki se ukvarja z zgradbo, delovanjem, razvojem,
genetiko, biokemijo, fiziologijo, farmakologijo in patologijo živčevja. Nevrologija, kar pomeni
nevroznanost v dobesednem prevodu, je veja medicine in se ukvarja z boleznimi živčevja.
Kvantna fizika je fizikalna teorija, ki opisuje obnašanje najmanjših delcev - kvantov na
majhnih razdaljah.

Kdo je Joe Dispenza?
Joe Dispenza, doktor kiropraktike, je prvič opozoril nase kot eden od znanstvenikov v
nagrajenem filmu What the Bleep Do We Know!? Od objave filma leta 2004 poglablja in širi
svoje delo v več smeri – vse odsevajo njegovo navdušenje nad ugotavljanjem, kako lahko
ljudje uporabijo najnovejše izsledke s področij nevroznanosti in kvantne fizike – ne le za
zdravljenje bolezni, ampak tudi za srečnejše in bolj izpolnjeno življenje.
Žene ga prepričanje, da je lahko vsakdo od nas veličasten in ima brezmejne sposobnosti. Kot
raziskovalec preučuje znanost, povezano s spontanimi remisijami, zanima pa ga tudi, kako se
ljudje sami znebijo kroničnih težav in celo neozdravljivih bolezni. Nedavno se je začel
povezovati z drugimi znanstveniki, s katerimi poglobljeno preučuje učinke meditacije.

Sorodne vsebine
 1. Dr. Joe Dispenza
  Dr. Joe Dispenza Dr. Joe Dispenza - Žene ga prepričanje, da je lahko vsakdo od nas veličasten in ima brezmejne sposobnosti.
  Več
 2. Vadim Zeland: TRANSURFING REALNOSTI
  Vadim Zeland: TRANSURFING REALNOSTI Recenzent: Mirela Smajić
  Več
 3. IzBran navdih za teden od 14. do 20. januar 2019
  IzBran navdih za teden od 14. do 20. januar 2019 »Dokler živimo v preteklosti, ne moremo ustvariti nove prihodnosti« Joe Dispenza, Placebo ste vi
  Več
 4. IzBran navdih za teden od 01. do 07. aprila 2019
  IzBran navdih za teden od 01. do 07. aprila 2019 Energija je tista, ki vpliva na materijo, in ko spremenite svojo energijo, spremenite tudi telo. Joe Dispenza, Placebo ste vi
  Več
Slava Yurthev Copyright